WMO Consulent beschermd wonen – Matchpartner Werving en Selectie – Venlo

  • Venlo

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

De gemeente luistert naar haar burgers, bezoekers enbedrijven. Dit doen zij door aandachtig te luisteren naar devraagstukken die aan bod komen. Het is voor de gemeente belangrijkom continu in contact te blijven staan met inwoners en partners ommet hen oplossingen te vinden. Dit kan door een samenwerking ofcoproductie aan te gaan. Uiteindelijk heeft iedereen hetzelfdedoel: een zelfredzame samenleving. Deze samenleving verandertcontinu en het is van belang dat de medewerkers van de gemeentekunnen meebewegen met deze ontwikkelingen. Daarom wordt er van henverwacht dat zij hier continu op in kunnen blijven spelen en kunnenvoldoen aan de nieuwe eisen en wensen van de verschillendepartijen.

OverMatchpartner

Het betreft een kleine gemeente inde regio Noord Brabant / Limburg

Functieomschrijving

Ben jij een ervaren WMO Consulent die graag bij eengemeente in Noord Brabant / Limburg aan de slag gaat met KlassiekeWMO en Begeleidingsaanvragen? Dan hebben we de perfecte vacaturevoor jou!

Jij gaat als WMO Consulent deel uitmaken van het wijkteam. De volgende taken behoren tot jouwwerkzaamheden.

Werkzaamheden: 

  • Behandelen van WMO aanvragen door middel vaneen hoogwaardige en integrale intake (zowel klassieke taken alsbegeleidingsaanvragen)
  • Analyseren enbeoordelen van de aanvragen, waaronder ook de meest complexeWmo-aanvragen
  • Het zelfstandig stellen van alleindicaties, het opstellen van het indicatierapport en debeschikking en beslissen op de aanvragen voor zover daartoegemandateerd

Functie-eisen

  • In het bezit van een relevante afgeronde HBOopleiding.
  • Ruime kennis en ervaring op hetgebied van de Wmo (begeleiding) en kennis van het SocialeDomein
  • Kennis van algemenevoorzieningen
  • Kennis van begeleidwonen
  • Goede redactionele, communicatieve enonderhandelingsvaardigheden

Arbeidsvoorwaarden
Jeontvangt een contract van Matchpartner met passende voorwaarden enoptie tot verlenging. Wij bemiddelen ook zzp’ers!
Watmag je verder van Matchpartner verwachten?
Eenbetrouwbare en persoonlijke organisatie die met respect envertrouwen omgaat met haar kandidaten. Wij hechten veel waarde aande wensen van de kandidaten en doen altijd ons best hier aan tevoldoen. Denk aan uitdagende functies enontwikkelmogelijkheden.
Je kan van ons een pro-actievehouding verwachten en wij zullen vanuit jouw profiel en wensenkansen creëren bij onze klanten. Daarnaast zijn wij transparant enstreven altijd naar goede communicatie mbt terugkoppelingen,feedback en bereikbaarheid.

Lees hier meer

Deel deze vacature: