Psycholoog leefstijlverandering – BKV – Venlo

  • Venlo

BKV

Psycholoog leefstijlverandering

Reageer op vacature Jouw nieuwe baan

Bij de grootste en meest gespecialiseerde zelfstandige kliniek in Nederland voor de behandeling van mensen met morbide obesitas, draag jij bij aan de leefstijlverandering van patiënten. Als psycholoog maak je deel uit van een multidisciplinair team van deskundigen, dat wordt gevormd door een arts, bewegingsdeskundige, psycholoog, diëtist, internist en chirurg. Binnen dit team verzorg jij de psychologische interventies in de behandelprogramma’s van deze kliniek. Je bent medeverantwoordelijk voor het behandeladvies na de screening, het voorbereiden op de operatie en de fase né de operatie.

Meewerken aan uitstekende behandelresultaten bij een patiëntpopulatie met een grote diversiteit Jij leidt voornamelijk groepsbijeenkomsten. Daarin richt jij je op gedragsmatige verandering, beïnvloeden van het eetgedrag, uitwisselen van ervaringen, leren omgaan met overgewicht (acceptatie) en het werken aan een positief zelfbeeld. Vanuit de visie dat mensen zelf hun problemen moeten kunnen oplossen, vormt de eigen verantwoordelijkheid een belangrijk aspect. Voor eventuele achterliggende problemen verstrek je ook informatie over andere vormen van gespecialiseerde hulpverlening of verwijs je door naar psychiatrische of gespecialiseerde psychologische behandelaars.

Sinds 2024 werken behandelaren meer vanuit een overstijgende rol als (leefstijl)coach, met behoud van de monodisciplinaire deskundigheden. Dit betekent onder meer dat de basiskennis en basisvaardigheden van andere disciplines een prominentere rol krijgen in de eigen discipline.

Lees hier meer

Deel deze vacature: