Planvormer Planmatig Onderhoud – Eminent Groep – Venlo

  • Venlo

Eminent Groep

Als ervaren Planvormer Planmatig Onderhoud ben verantwoordelijk voor het opnemen van werken (waaronder het opmeten van gebouwen/objecten, het beoordelen van de onderhoudstoestand en het adviseren over de toe te passen behandelingen), het berekenen van de benodigde hoeveelheid manuren, materialen, materieel en hulpapparatuur. Daarnaast kun je het degradatieproces van schilderwerk en houten ondergronden in kaart brengen en hierover adviseren. Op basis van de staat waarin een complex zich verkeerd maak je scenario’s voor het meerjarenonderhoud die passen bij de eisen van de opdrachtgever en je weet dit uiteindelijk tot een begroting en activiteitenplan af te ronden.In deze functie onderhoud je contacten met de leveranciers, klanten, opdrachtgevers en collega’s en werk je nauw samen met de projectleiders. Je bent verantwoordelijk voor het opvragen en beoordelen van offertes om je begroting te onderbouwen en schat risicofactoren in die projectkosten kunnen beïnvloeden. Je bent verantwoordelijk voor de informatie overdracht naar het uitvoerende team welke jouw plan zal uitvoeren. Op basis van nacalculaties stel je afwijkingen van de berekende hoeveelheid manuren, materieel en materialen vast en adviseer je over aanpassingen van normen/kengetallen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: