Inkomensconsulent – Matchpartner Werving en Selectie – Venlo

 • Venlo

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

De gemeente waar jij gaat werkenals Inkomensconsulent is een moderne, ambitieuze organisatie dievolop in ontwikkeling is en bouwt aan de ontwikkeling van de staden het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. Deontwikkeling is gericht op verbetering van de bestuurlijke enambtelijke aansturing, klantgerichter opereren, meer integraalwerken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers tegeven.

Jij komt terecht in het teamRechtmatigheid Sociaal Domein waar je samen met rond de 40medewerkers werkt. Binnen het team zijn er verschillende clusterswaar in gewerkt wordt; aanvragen, onderhoud, kwaliteit en deuitkeringsadministratie. Er wordt resultaatgericht gewerkt ensamenwerking tussen collega’s, maatschappelijke organisaties enandere gemeenten wordt gestimuleerd. 

OverMatchpartner

Je komt tijdenshet uitvoeren van deze functie in dienst van Matchpartner.Matchpartner is dé specialist op het gebied van werving en selectieen detachering binnen vier specialismen; Gemeente, Zorg en Welzijn,Arbo en Verzuim en Onderwijs. Matchpartner staat voorkwaliteit en een persoonlijke aanpak met oog voor de wensen van jouals persoon achter een CV. Onze doelstelling is om te zorgen datjij met een positief gevoel aan een nieuwe uitdagingbegint. 

Wat mag je verder van Matchpartnerverwachten?

 • Een betrouwbare enpersoonlijke organisatie die met respect en vertrouwen omgaat methaar kandidaten;
 • Wij hechten veel waarde aande wensen van de kandidaten en doen altijd ons best hier aan tevoldoen. Denk aan uitdagende functies enontwikkelmogelijkheden;
 • Je kan van ons eenpro-actieve houding verwachten en wij zullen vanuit jouw profiel enwensen kansen creëren bij onze klanten;
 • Wijzijn transparant en wij streven altijd naar goede communicatie metbetrekking tot terugkoppelingen, feedback enbereikbaarheid.

Functieomschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheidvan statushouders? Dan ben jij de Inkomensconsulent die wijzoeken! 

Jij gaat bij een grote gemeente inLimburg aan de slag als Inkomensconsulent. Hier kom jij terecht inhet cluster statushouders, waar je samen met je collega’s vaninburgering en werk de statushouders gaat begeleiden. Jouw focusligt als Inkomensconsulent op de begeleiding bij het aanvragen vanBijzondere Bijstand en andere inkomensregelingen waar statushoudersrecht op hebben.  

Een greep uit jouwwerkzaamheden: 

 • Het beheren vaneen eigen caseload. 
 • Gesprekken voerenmet statushouders in het kader van voorlichting, advisering enrechtmatigheid.
 • Informatie geven over demogelijke inkomensregelingen. 
 • Beoordelenvan aanvragen voor bijstand. 
 • Casusoverleg met collega’s 

Jij zorgt er als Inkomensconsulent voor dat statushouderseconomisch zelfredzaam worden in onze samenleving. Dit doe je samenmet je collega’s, ketenpartners en anderegemeenten. 

Functie-eisen

Jouwnieuwe baan staat in het teken van jouw cliënten. Jij doet je werkzo goed mogelijk om hun leven makkelijker te maken en met eenvoldaan gevoel naar huis te gaan. Als Inkomensconsulent heb je oogvoor je cliënten zonder de kwaliteit van je werk uit het oog teverliezen. Een groot deel van jouw caseload bestaat uitstatushouders dus jij krijgt veel te maken met verschillendeculturen en weet ook hoe je hierop inspeelt. 

Om jouw cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen en dezebaan tot een succes te maken heb jij nodig: 

 • een HBO diploma 
 • Minimaal 1 jaar werkervaring alsInkomensconsulent
 • Kennis van deParticipatiewet en de Wet Inburgering

Omdat jij veel met statushouders werkt is het een grootvoordeel als Arabisch spreekt, dat is echter geen hardeeis. 

Arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris dat aansluit bij jouwervaring (max. €4300) 
 • Een reiskostenvoorziening van deur tot deur
 • 25 vakantiedagenobv 36 uur per week 
 • Een goedepensioensregeling 
 • Een contract bijMatchpartner

Lees hier meer

Deel deze vacature: