WERKGROEPVOORZITTER OPWEK EN AFWEGINGSMETHODE – YER Nederland – Venlo

  • Venlo

YER Nederland

Functie

Toelichting (*)

(1) Tot Grootschalige Duurzame Opwek wordt gerekend alle projecten boven de 15 KWp, zoals Wind-op-Land, Zon-op-Land, Zon-op-Restgronden (w.o. De OER-trajecten), Zon-op-Water en Zon-op-Dak (w.o. Zon op Maatschappelijk Vastgoed, Zon-op-bedrijven en Zon-op-Bedrijventerreinen).

(2) Tot de Afwegingsmethode wordt gerekend het actualiseren en bijstellen van de methodiek, het actualiseren en bijstellen van de projectenlijst (in samenwerking met de netbeheerder en gemeenten), het voeren van clustergesprekken en het opleveren van de projectenlijst aan het P-MIEK van de provincie Limburg

Verantwoordelijkheden werkgroep voorzitter Duurzame Opwek en Afwegingsmethode

De werkgroep voorzitter is verantwoordelijk voor:

  • het doorzetten van de thematische koers voor de onderdelen Duurzame Opwek en de Afwegingsmethode binnen de RES NML;
  • een actieve bijdrage leveren aan solide strategische plannen;
  • het organiseren van tijdige en heldere communicatie rondom belangrijke ontwikkelingen t.a.v. De onderdelen Duurzame Opwek en de Afwegingsmethode;
  • het organiseren van de samenwerking binnen de thematische werkgroep met aandacht voor regionale en landelijke tendensen op tactisch niveau;
  • het fungeren als aanspreekpunt voor de onderdelen Duurzame Opwek en de Afwegingsmethode binnen de RES-regio NML voor het programmateam/projectteam, de stuurgroep, het brede bestuurlijke overleg en de klankbordgroep;
  • het geven van advies aan gemeentes over de te volgen trajecten en adviseren in de praktische uitwerking ervan;
  • werken aan de positionering van de RES NML als samenwerkingsplatform op het gebied van de energie transitie;
  • verantwoordelijk voor de uitvoering van het werkplan 2022-2023 RES NML aangaande de onderdelen Duurzame Opwek en afwegingsmethode

Lees hier meer…

Deel deze vacature: