Triagist GGZ – Carrière in Limburg – Venlo

  • Venlo

Carrière in Limburg

Ben jij de persoon die het een uitdaging vindt om, middels triage-gesprekken met onze verwijzers, burgers/ cliënten de juiste hulp in acute situaties te bieden dan zijn we op zoek naar jou! Ter versterking van ons triageteam in Noord en Midden-Limburg zoeken we een Triagist GGZ. Vanuit deze rol trieer je de situatie, zodat de cliënt zo snel mogelijk bij de juiste hulpverlener komt en de juiste zorg krijgt. Daarbij staat de burger/cliënt en zijn zorgvraag centraal.

Wie wij zijn
MET ggz en Vincent van Gogh zijn twee organisaties die in Noord en Midden Limburg een uitgebreid aanbod hebben in zowel de behandeling als begeleiding van mensen met psychiatrische problematiek. MET ggz draagt zorg voor de crisisdienst in Midden Limburg en Vincent van Gogh in Noord Limburg binnen en buitenkantooruren en in regio Weert binnen kantooruren. In Noord-Limburg zet Vincent van Gogh al langere tijd buiten kantooruren en in de weekenden een ggz-triagist in. Vanaf 2 april is ook MET ggz in Midden-Limburg deze werkwijze gaan hanteren en werken MET ggz en Vincent van Gogh hierin samen.

Wat jouw functie gewoon anders maakt
Als triagist in de ggz sta je verwijzers, zoals de politie, ambulance, verpleegkundigen, huisartsen(post) en SEH, te woord die willen overleggen over acute situaties die mogelijk tot een crisis-beoordeling leiden. Je hebt een goed overzicht van de zorgkaart en helpt in het aanbieden van passende hulp. Je speelt een cruciale rol in het beoordelen van de zorgbehoefte van burgers / cliënten in het bepalen van de urgentie van hun zorgvraag in een crisissituatie. Door jouw deskundigheid draag je bij aan een snelle en adequate toeleiding naar de juiste zorg.

Je hebt onder andere de volgende taken en verantwoordelijkheden:

  • Je draagt middels een gesprek met de verwijzer zorg voor een telefonische triage van burgers / cliënten met een acute zorgvraag van psychische, psychosociale en/of psychiatrische aard, beoordeelt de situatie en urgentie van de cliënt en bepaalt volgens GMAP protocol en landelijke richtlijn triage welke acties nodig zijn en voert deze uit.
  • Je stelt op systematische wijze de acute zorgvraag bij de toegewezen cliënt vast.
  • Je stelt een individueel vervolgtraject op, coördineert en evalueert dit.
  • Je verzamelt de benodigde informatie en aan de hand daar van verwijs je naar de crisisdienst in de regio waar nodig.
  • Je onderhoudt nauwe samenwerking met andere zorgprofessionals en instanties binnen het samenwerkingsverband.
  • Het complementeren van de zorgvraag indicatie door middel van zorgvraagverduidelijking naar de verwijzer toe.
  • Het verrichten van uit de werkzaamheden voortvloeiende administratieve taken.

Lees hier meer

Deel deze vacature: