Senior Jurist Bezwaar- en Klachtencommissie – koen. – Venlo

  • Venlo

koen.

Wat jij doet

  • Het grondig beoordelen en analyseren van bezwaar- en klachtendossiers met betrekking tot uiteenlopende juridische vraagstukken.
  • Het opstellen van juridische adviezen, rapporten en besluiten, gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving.
  • Het uitvoeren van zorgvuldige onderzoeken naar relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de bezwaar- en klachtprocedures.
  • Het voeren van hoorzittingen en het vertegenwoordigen van de organisatie tijdens juridische procedures.
  • Het verstrekken van advies aan interne stakeholders over de te volgen stappen en mogelijke risico’s met betrekking tot bezwaar- en klachtendossiers.
  • Het bijdragen aan het verbeteren van procedures en het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving, om de juridische processen te optimaliseren.
  • Lees hier meer

    Deel deze vacature: