Medewerker Testlab – Weir – Venlo

 • Venlo

Weir

Divisie : Weir Minerals 

Locatie : Venlo 

Op locatie

Medewerker Testlab

Als Medewerker Testlab werk je samen met de Lab Engineer aan het uitvoeren van testwerk voor het analyseren en in kaart brengen van materiaal- en procesgerelateerde gegevens. Je voert testen uit volgens een vooraf afgesproken testprogramma en bijpassende procedures. Je werkt met ruwe materialen en bent dus niet bang om soms vuile handen te krijgen. Verder toets en controleer je het testplan op beschikbare gereedschappen, materiaal en timing. Na het uitvoeren van deze testen verzamel je de testgegevens en rapporteur je deze aan lab engineers of proces engineers.

Verantwoordelijkheden

Omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Evalueren van testplannen
 • Verzamelt en bereidt alle vereiste informatie voor zoals normen, sjablonen, materiaalveiligheidsbladen (MSDS)
 • Bereidt en past gereedschappen en apparatuur aan voor de uitvoering van de test.
 • Voert tests uit volgens het verstrekte testplan
 • Voorbereiding van monsters
 • Testen van vergruizing (bv. HPGR, airclassifier, zeef).
 • Proefdraaien van slurrytests
 • Analyse van monsters in het laboratorium
 • Verzamelen van testgegevens en rapporteren van testresultaten
 • Verantwoordelijk voor gereedschapscontrole
 • Doet voorstellen voor ter verbetering van de veiligheid en efficiëntie
 • Nieuwsgierig naar deze rol?

  Neem contact met me op via als je vragen hebt over deze rol en ons bedrijf.

  Opleiding en kwalificaties

  Uiteraard heb je een flexibele werkhouding en stel je veiligheid altijd voorop. Daarnaast vragen wij om:

 • MBO / Middelbare beroepsopleiding;
 • Aangezien wij een wereldwijd bedrijf zijn, heeft het de voorkeur dat je naast Nederlands ook Engels spreekt en begrijpt;
 • Kunnen werken met MS office;
 • Praktische en theoretische kennis van mijnbouwapparatuur en mineraalverwerking is een sterke pré maar dit kunnen wij je ook leren;
 • Praktische en theoretische kennis van mijnbouwtestwerk in een laboratoriumomgeving is een sterke pré maar dit kunnen wij je ook leren.
 • Ons aanbod

  Werken bij Weir biedt een geweldige kans om deel uit te maken van een wereldmarktleider die impact maakt op duurzame mijnbouw voor de toekomst. Wij bieden een uitstekende werkomgeving met doorgroeimogelijkheden, en om optimaal te presteren bieden wij ook uitstekende vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:

 • De mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd;
 • Een goed basissalaris;
 • Een aantrekkelijke bonusregeling;
 • Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer;
 • Op jaarbasis, fulltime, ontvang je 27 vakantiedagen en 13 dagen ADV;
 • Vakantiegeld van 8%;
 • Een goede pensioenregeling met PME pensioenfonds;
 • Veel leermogelijkheden binnen onze online learning campus;
 • Uitstekende (wereldwijde) carrièremogelijkheden bij Weir.
 • Weir Minerals Nederland, opgericht in 1916, maakt deel uit van de Weir Minerals divisie, verspreid over 20 productiebedrijven en diverse servicecentra over de hele wereld. De vestiging van Weir Minerals Nederland met hoofdkantoor in Venlo telt ongeveer 420 medewerkers.

  Als wereldmarktleider ontwerpt, produceert en verkoopt Weir Minerals Nederland technologisch hoogwaardige kapitaalgoederen. Deze producten worden wereldwijd gebruikt in belangrijke industriële sectoren, waaronder de mijnbouw. De groeiende wereld is afhankelijk van ons voortdurend opnieuw uitvinden. We passen ons snel aan en werken voortdurend aan het vinden van betere, snellere en duurzamere manieren om de mijnbouwindustrie vooruit te helpen. Voor meer informatie over hoe het is om bij Weir te werken, bezoek onze Carrière pagina en onze LinkedIn life pagina. 

  Division : Weir Minerals 

  Location : Venlo 

  Onsite

  Lab Employee

  As a Laboratory Employee you will be working together with the Lab Engineer to conduct test work for analysis and the mapping out of material and process related data. You will conduct tests according to a pre-agreed test program and matching procedures. You’re not afraid to get your hands dirty as you will be working with rough materials. Furthermore you will be reviewing and checking the test plan on available tools, material and timing. After conducting these tests, the test data will be collected and reported to lab engineers or process engineers and specialists.

  Responsibilities

  Include but are not limited to:

 • Reviews test plans 
 • Collects and prepares all required information like standards, templates, material safety sheets (MSDS)
 • Prepares and adjusts tools and equipment for execution of test
 • Executes tests as per provided test planSample preparationComminution test work (f.e. HPGR, airclassifier, screen)Slurry test loop test workAnalysis of samples in lab
 • Collecting of test data and reporting of test results
 • Responsible for tools checking 
 • Prepares proposals for improving safety and efficiency
 • Curious about this role?  

  Contact me via if you have any questions about this role and our company. 

  Education and Qualifications

  Ofcourse you have a flexible working attitude and you always put safety first. In addition to that we ask for: 

 • MBO / Intermediate vocational education;
 • As we are a global company, it is preferred that you are fluent in English; 
 • Ability to work with MS office;
 • Practical and theoretical knowledge of mining equipment and mineral processing is preferred;
 • Practical and theoretical knowledge of mining test work in lab environment is preferred.
 • Our offer  

  Working at Weir offers a great opportunity to become part of a global market leader, that makes an impact in sustainable mining for the future. We offer you an outstanding work environment with rapid advancement potential, and to perform at your best we also offer exceptional compensation and benefits, such as: 

 • The possibility to an indefinite contract; 
 • A good base salary; 
 • An attractive bonus scheme; 
 • Travel allowance for commuting; 
 • On an annual, fulltime base you will receive 27 days of holiday leave and 13 days of extralegal leave; 
 • Holiday allowance of 8%; 
 • A good pension scheme with PME pension fund; 
 • A lot of learning opportunities within our online learning campus; 
 • Excellent (global) career opportunities in Weir. 
 • Weir Minerals  

  Weir Minerals Netherlands, established in 1916, is part of the Weir Minerals division, spread over 20 production companies and several service centers across the globe. The Weir Minerals Netherlands office headquartered in Venlo has about 420 employees. 

  As a global market leader, Weir Minerals Netherlands designs, produces and sells technologically high-quality capital goods. These products are used around the world in major industry sectors including the mining industries. The growing world depends on us constantly reinventing. Quickly adapting. Continually finding better, faster, more sustainable ways to access the resources it needs to thrive. And it depends on each and every one of us doing the best work of our lives. 

  It’s a big challenge – but it’s exciting. And it’s one we can’t wait to be part of.

  For additional information about what it is like to work at Weir, please visit our and our

  #LI-DM1

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: