Mechanical Design Engineer – Continu Professionels – Venlo

 • Venlo

Continu Professionels

Bedrijfsomschrijving

Onzeopdrachtgever maakt deel uit van een internationale divisie diewereldwijd actief is met meer dan 20 productiefaciliteiten endiverse servicecentra. Het kantoor van deze organisatie inNederland, is gelegen in Noord-Limburg, om precies te zijn inVenlo. Als een vooraanstaande speler op de wereldmarkt is dezeorganisatie gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren enverspreiden van geavanceerde kapitaalgoederen. De producten vandeze organisatie worden wereldwijd ingezet in cruciale sectoren,waaronder de sector van natuurlijke hulpbronnen. In een steedsveranderende wereld vertrouwt men op deze organisatie omvoortdurend te innoveren en duurzamere methoden te vinden omnatuurlijke hulpbronnen toegankelijk te maken voor een bloeiendetoekomst.

Functieomschrijving

Wil jij deel uitmaken van de ontwikkeling vantechnologieën die de markt leiden in engineering en industriëlepompinstallaties? Sluit je dan aan als Mechanical Engineer bij onzeopdrachtgever.

Alslid van de Engineering-afdeling speel je cruciale rol binnen deengineeringsafdeling. Jehebt een passie voor het creëren van zowel basis- alsgedetailleerde ontwerpen, 3D-modellen, assemblages en 2D-tekeningenvoor prototype machineonderdelen, modules en complete machines. Ditdoe je in nauwe samenwerking met Senior Engineers (de voornaamsteconstructeurs) en ontwikkelingsingenieurs. Daarnaast beheer jebelangrijke aspecten van Product Lifecycle Management (PLM), zoalshet opstellen van materiaallijsten, het toewijzen vanartikelnummers en het goedkeuren van onderdelen en componenten. Jeonderhoudt zowel interne als externe communicatie met betrekkingtot de ontwerpen, met nadruk op maakbaarheid, duurzaamheid enveiligheid.

Taken enverantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelenvan basis- en gedetailleerde ontwerpen, 3D-modellen, assemblages en2D-tekeningen voor prototype machineonderdelen, modules en machinesin het kader van ontwikkelingsprojecten met behulp 3Dsoftware.
 • Beheren van gegevens met betrekkingtot Product Lifecycle Management (PLM), waaronder het opstellen vanmateriaallijsten, toewijzen van artikelnummers, goedkeuren vanonderdelen binnen Teamcenter, specificeren van inkooponderdelen enonderhandelen met leveranciers.
 • Beoordelen vande maakbaarheid van ontworpen onderdelen tijdens de prototypefaseom ervoor te zorgen dat ze efficiënt en kosteneffectief kunnenworden vervaardigd.

Functie-eisen

 • Afgeronde technische bacheloropleiding,bij voorkeur Werktuigbouwkunde .
 • Minimaalenkele jaren relevante werkervaring als Mechanical Engineer, bijvoorkeur in een werktuigbouwkundigeomgeving.
 • Ervaring met 3D CAD-systemen (SolidWorks, Inventor, Siemens NXof bekend met ander 3Dcad-systeem).
 • Nederlands is devoertaal, echter gezien het internationale karakter van onzeopdrachtgever heeft goede kennis van de Engels taal wel devoorkeur.

Arbeidsvoorwaarden

Werken bij onze opdrachtgever biedt een geweldigekans om deel uit te maken van een wereldwijde marktleider die eenimpact heeft op duurzame oplossingen voor detoekomst.

 • Een goed basissalaris vanaftussen € 3.300 – 4.400 bruto per maand, naar gelangwerkervaring
 • Flexibelewerkmogelijkheden.
 • CAO Groot Metaal(Metalektro)
 • Reiskostenvergoeding voorwoon-werkverkeer.
 • Veel leermogelijkheden binnenons online leerplatform.
 • Uitstekende(wereldwijde)carrièremogelijkheden

Lees hier meer

Deel deze vacature: