BELEIDSADVISEUR MILIEU/MILIEUCO?–RDINATOR – YER Nederland – Venlo

  • Venlo

YER Nederland

Functie

Jij bent onze duizendpoot die alles afweet van milieu en leefomgeving. Als milieucoördinator ben je actief als interne en externe adviseur en voer je de regie over het gemeentelijk milieubeleid. Dit betekent dat je ambities van het bestuur uitwerkt in beleid en dat je een rol hebt in de uitvoering. Je adviseert de organisatie over milieuaspecten, bent hierin een klankbord voor je collega’s en bestuurders. De onderwerpen waar jij mee te maken hebt, zijn zeer complex. De wet- en regelgeving is de laatste jaren steeds strenger geworden en de belangstelling in de maatschappij voor deze onderwerpen is enorm gegroeid. Dit geldt voor alle disciplines waarmee je je bezighoudt waaronder kwaliteit van bodem, water, lucht & geluid. Veel van deze onderwerpen pakken we aan samen met buurgemeenten en andere overheden. Je hebt dan ook een belangrijke taak in het schakelen met deze externe partijen.

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is voor de gemeente Zuidplas een belangrijke partner bij het ontwikkelen en uitvoeren van regionaal milieubeleid. Je werkt in je rol intensief samen met de ODMH in dagelijkse uitvoering van milieubeleid en handhaving, maar ook spar je met hen over actuele ontwikkelingen, hoe daarop in te spelen en over knelpunten in beleid of praktijk. Soms laat je zaken uitzoeken door specialisten van de ODMH of kaart je zaken aan die moeten worden opgepakt. Een andere keer zorg je ervoor dat beleidsvoorstellen van de ODMH op maat worden gemaakt voor de gemeente Zuidplas. Je komt samen met de ODMH en de regiogemeenten tot oplossingen.

Je signaleert ook zelf belangrijke ontwikkelingen en speelt hierop in. Je informeert en adviseert het college in beleidszaken en in concrete casussen. Zo doet Zuidplas mee aan het Schone Lucht Akkoord en zorg jij er voor dat concrete maatregelen worden voorgesteld en uitgevoerd. Je werkt aan de oplossing van situaties met concrete knelpunten, hinder en klachten.

In Zuidplas werk je niet vanuit een ivoren toren. Je krijgt veelvuldig te maken met signalen uit de maatschappij van bijvoorbeeld burgers en bedrijven. Te denken valt aan milieuklachten, wensen om iets te doen aan overlast, nieuwe initiatieven. In deze afwisselende baan krijg je dus onverwachte vragen op je bord en is er ruimte voor eigen initiatief. Regelmatig pak je ook gezamenlijk zaken op: je werkt in je rol veel samen met de milieucollega’s van ODMH maar bijvoorbeeld ook de Zuidplas collega’s die bezig zijn met verkeer, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, juridische zaken en communicatie. Met je collega’s onderzoek je concrete casussen en geeft daarop een passend antwoord.

Lees hier meer…

Deel deze vacature: