Verzekeringsarts – TMI – Venlo

JobID=2.0.07

Heb jij als basisarts een goed analytisch vermogenen ben jij besluitvaardig? Wil jij tevens minimaal één jaarervaring opdoen als verzekeringsarts? Dan zijn wij op zoek naarjou! Een instantie in Venlo is TMI op zoek naar basisartsen dieinteresse hebben om te werken binnen de Sociale Geneeskunde.Sprekende volgende punten jou aan?

 • Buiten hetziekenhuis ervaring opdoen alsANIOS;
 • Multidisciplinairsamenwerken;
 • Een balans in werk enprivé;
 • Coaching op competenties en uitstekendebegeleiding;
 • Inhoudelijke(basis)opleiding;
 • Variatie aanproblematiek;
 • Genoeg tijd voor decliënt;
 • Autonomie;
 • Laagdrempeligcontact met collega’s en een fijnewerksfeer;
 • Vrijheid om jouw eigen werktijd inte delen;
 • Goedearbeidsvoorwaarden.

Wat ga je doen als ANIOSVerzekeringsgeneeskunde?Als ANIOS start je met een opleidinggericht op de praktijk van zes tot acht weken. Deze opleidingbetreft een leer-werktraject, waarbij je onder supervisie van eenverzekeringsarts de taken verricht. Jouw supervisor coacht je opwaardevolle competenties en gesprekstechnieken die in je verderecarrière van pas zullen komen.Je ontwikkelt je tot sociaal medischbeoordelaar in een verantwoordelijke positie waarin je trachtcliënten een gezonde (werk)toekomst te bieden. Binnen de functiehoud je zelfstandig spreekuren waarin je een beeld vormt van deklachten van de cliënt. Daarbij beoordeel je of en in hoeverrecliënten beperkt zijn in hun functioneren op de arbeidsmarkt enadviseer je hen over de mogelijkheden om op de arbeidsmarkt terugte keren. Waar nodig verricht je lichamelijk onderzoek en/ofoverleg je met betrokken medisch specialist.Vakinhoudelijk enbedrijfsmatig draag je bij aan een constante verbetering van dekwaliteit en verdere professionalisering van de beroepsgroep en deorganisatie. Teamleden hanteren korte lijnen in de communicatie enwerken intensief met elkaar samen binnen deorganisatie.LoopbaanmogelijkhedenMocht je na deze functie verderwillen doorstromen binnen de verzekeringsgeneeskunde dan is datmogelijk. Zo is het mogelijk door middel van een opleidingsplaatsdoor te groeien tot HAIO, maar ook naar functies op het gebied vanbeleid, management, onderzoek, opleider etc. Ook is er eenuitgebreid en enthousiast ANIOS netwerk aanwezig, wat naastwerkgerelateerde kansen ook vermaak biedt.Wijvragen:

 • Een afgeronde opleidingGeneeskunde;
 • BIG-registratie;
 • Jijbeschikt over de kwaliteiten integriteit, analytisch vermogen,besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid;
 • Eenbeschikbaarheid voor minimaal één jaar.

Wijbieden:

 • Een functie als ANIOS waarin je deeerste vier maanden in dienst treedt bij TMI, daarna volgt er eenvast dienstverband bij deopdrachtgever;
 • Salarisindicatie minimaal € ,-per maand 38 uur per week met uitstekendearbeidsvoorwaarden;
 • Ben jij geïnteresseerd ofken je wellicht iemand die interesse heeft? Informeer naar onzeaantrekkelijkeincentive!

#tmi

Lees hier meer…