Declarant – Page Personnel – Venlo

JobID=5.0.07

Een internationale dienstverlener inVenlo is op zoek naar een allround Declarant ter uitbreiding voorhaar team. Dagelijks ben je actief met de opmaak en controle vanalle voorkomende douane formaliteiten en de bijbehorende fiscaleadministratie. Een onderdeel van jouw dagelijkse werkzaamheden zijnhet beantwoorden van vragen, geven van adviezen en het doen van deaangiften, voor grote key-accouts. Ga jij de uitdaging aan? Reageerdansnel!

Bedrijfsomschrijving

Deklant in Venlo voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor eendynamische, wereldwijde supply chain. De klant is voortdurend inbeweging en wil producten sneller ontvangen en voor minder geld danooit. Wereldwijd groeit de onderlinge verbondenheid. Dat is waaromje een krachtig internationaal netwerk nodig hebt om de supplychain te mensen in meer dan 220 landen en regio’s bereiken ze meermensen dan ooit. En omdat ze ook al nadenken over hoe de wereld erin 2050 uit kan zien, bereidt men ons voor op de logistiekeuitdagingen die in het verschiet ze niet alleen pakketten bezorgen.Het is het doel de mensen voor wie we werken vreugde en welvaart tebrengen. Overal. Iederedag.

Omschrijving

AlsDouane Declarant:

 • Je zorgt ervoor datimport- en export documenten voor aangiftes binnen de geldigetermijn en conform de wettelijke voorschriften wordenverwerkt.
 • Je verricht controles op deafhandeling van de formaliteiten.
 • Je hebtcontact met de douane speciaal tarief invoerrechten en anderebelastingtechnische aangelegenheden.
 • Je bentvraagbaak en adviseur voor onze klanten voor de vele uiteenlopendedouane gerelateerde zaken.
 • In de avond is hetwerk gericht op controlerende werkzaamheden en op de dag ligt defocus op uitvoerendewerkzaamheden.

Profielvan kandidaat

Jij hebt als nieuweDouane Declarant:

 • Je hebt minimaal eenafgerond mbo-4 opleiding in bijvoorbeeld de richting van logistiek,transport of import en export.
 • Een afgerondeopleiding douane declarant
 • Je beheerst deNederlandse en de Engelse taal in woord engeschrift.
 • Je bent stress bestendig en bent instaat oplossingsgericht tedenken

Aanbod

 • Eenleuk team dat elkaar helpt
 • Een internationaleorganisatie waarbij je kan groeien
 • Een salaristussen de 2500 en 3200 op basis vanervaring
 • Opleidingsmogelijkheden

Lees hier meer…